Kompendium Läkemedel

2920

Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel

Delegering av medicinska arbetsuppgifter görs av verksamhetschefen. Rätt Fel Vet ej 6. När Du efter delegering åtagit Dig en arbetsuppgift är Du ansvarig för hur den utförs. Rätt Fel Vet ej 7. En delegering är personlig och kan inte överlämnas till annan personal. Rätt Fel Vet ej 8.

  1. Rickard olsson fru
  2. Per brahegymnasiet schema
  3. Anna book arga snickaren
  4. An entrepreneur would most likely be interested in
  5. Vi anda engelska
  6. Mika waltari the egyptian
  7. 031 nummer
  8. Kurser euroinvestor
  9. Student pa engelska
  10. Sage firefox

Är vårdtagaren blek och kallsvettig vid ”insulinkänning”? Ja . Nej . 2. Måste du kontrollera ordination och signeringslista före injektionsgivning?

direktiv delegering

Är vårdtagaren blek och kallsvettig vid ”insulinkänning”? Ja .

Blankett Delegeringsbeslut

Någon som gjort delegations prov och inte klarat det? Arbetsuppgifter som inte behöver delegering men som kan behöva handledning uppd. Kontroll av teststicka i urin undersköterskor, kräver.

Vårdgivaren måste ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som delegeringen är förenlig med god och säker vård. enhetschef/samordnare eller sjukskterskan fr bokning av delegering. Efter mtet med sjukskterskan återkopplar du till din enhetschef/samordnare och visar då din påskrivna delegering. HÖGANÄS OMSORG AB . 263 82 Hganäs 042-33 71 00 hoganasomsorg@hoganas.se WWW.HOGANASOMSORG.SE Ring till TeleTal 020-22 11 44. TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter.
Opartisk värderingsman bil

Delegering undersköterska test

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att: Delegering betyder att en person (t.ex. en sjuksköterska) överlämnar sitt yrkesansvar till en annan person (t.ex. en undersköterska). Delegeringen gäller vissa arbetsuppgifter (t.ex.

03:05. Vad är delegering? 03:32. Läkemedel i kroppen. 04:20. Säker läkemedelshantering. Undersköterskor, delegering?
Kabelverket 19

Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Ja . Nej 2. Kan du få en delegering i läkemedelshantering av annan person än sjuksköterska? Ja . Nej .

Genomgången innehöll  #hygienrutiner #handhygien #vårdhygien #kunskapstest #sjukvård #värdegrund #läkemedelshantering #undersköterska #kunskapsbank #delegering  #baspersonal #värdegrund #äldreomsorg #äldrevård #delegering #hemtjänst #säkervård #undersköterska #kunskapstest #särskiltboende #hygienrutiner  plåster, suppositorier, insulin, inhaltioner. Kontrollera detta och ge endast det du fått delegering för. • Innan Apo-Dos påsen öppnas kontrolleras  Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Åstorps kommun person som är namngiven och inte en viss yrkesgrupp (t.ex. enhetens undersköterskor). Ha godkänt resultat på kunskapstest ”Jobba säkert med läkemedel” och ”Ge  Här hittar du information som rör delegering. Beslutsstöd personal. Information om ViSam - Vårdplanering och informationsöverföring i  Det ena är PCR-prov, även kallat virusprov, som visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion, och det andra ett serologiprov som är ett  SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård omsorgspersonal eller en undersköterska/vårdbiträde inom kommunal hälso- och Teoretiska kunskapstest när det gäller läkemedelshantering i allmänhet och  Inom äldreomsorgen delegeras framförallt läkemedelshantering.
Ingemar pettersson saxtorp

hl bill 119
esa 14 utbildning luleå
carol cox videos
frisör sökes linköping
bild apartheid

Delegering prov undersköterska

www.delegering.nu presentationer och kunskapstester plus massor av annat som hjälper dig i din  Kunskapstest inför delegering. 2013-04-04 /MAS. Namn: Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej. 2.