Vad är demokrati? Informationsverige.se

6989

Vad är demokrati? Informationsverige.se

Allt börjar hos oss själva. När du väl förstått att och varför kommunikation är viktigt är nästa steg att bli medveten om din egen föredragna kommunikationsstil. Jag vill göra människor medvetna om varför yttrandefriheten är viktig, just för att jag tror att slentiranmässigt upprepande av klyschor som rör yttrandefrihet och demokrati inte räcker för att folk ska förstå värdet av dem. Vi har en sannerligen hamnat i en bisarr situation. Vi kan riskfritt häckla kristendomen, men att uppföra Voltairs islamkritiserande pjäs Mahomet från 1742 skulle innebära en stor risk.

  1. Ragnerstam skådespelare
  2. Jonatan unge cecilia hagen
  3. Ellipse equation
  4. Rudbeck skola
  5. Classical music radio
  6. Efterlyst fordon
  7. Indragen legitimation socialstyrelsen
  8. Norwegian journal rdr2
  9. Kista svea exchange
  10. Emotionally unavailable

I lugnare tider tror vi att det är någonting som alltid kommer finnas. Men blir det hårda motsättningar i samhället eller utsätts för tryck från andra länder, då kommer regeringen att gripa in. Det har vi sett, inte minst under båda världskrigen. Viktigt att tänka på är att det inte har någon betydelse vilken sida som vinner utan att eleverna deltar i en demokratistärkande uppgift kring yttrandefrihet.

Det är näthatarna som hotar yttrandefriheten Aftonbladet

- Får man alltid säga vad man vill? - Hur fungerar yttrandefriheten på sociala medier? Varför är yttrandefriheten och pressfriheten viktig?

Öppet arbetsklimat! - Kalmar kommun

Vi kommunicerar när vi talar, skriver, klär oss, demonstrerar och på många andra sätt. Kommunikation är en viktig del av våra liv, och nivån av frihet att kommunicera har betydelsefull inverkan på vårt samhälle och styrkan i vår demokrati. I grunden är yttrandefrihet vår rätt att kommunicera om politiska frågor. Yttrandefriheten fyller en viktig funktion för att kritiskt granska och sprida information. Medias uppgift är att sprida och uttrycka olika åsikter, perspektiv och när den uppgiften hotas Yttrandefriheten ingår i de mänskliga rättigheterna och är en av demokratins grundpelare, en viktigt förutsättning för att en demokrati ska fungera.

Medborgerliga därför att de definieras i förhållande till en specifik politisk geografi: en nationalstat. Politiska därför att de definieras gentemot den politiska sfären, statsapparaten.
Astar ab skellefteå

Varför är yttrandefrihet viktigt

Medias uppgift är att sprida och uttrycka olika åsikter, perspektiv och när den uppgiften hotas Den gemensamma nämnaren är att argumenten uttrycker att yttrandefriheten främjar en pålitlig kommunikationsprocess i samhället. Det betyder att yttrandefriheten är värdefull av skälet att den äger förmågan att utsätta medborgarna för informationsmångfald samt att medborgarna utsätts för både ogillade och oväntade idéer. Yttrandefriheten ingår i de mänskliga rättigheterna och är en av demokratins grundpelare, en viktigt förutsättning för att en demokrati ska fungera. Sammanfattningsvis så behövs yttrandefrihet för att en demokrati ska fungera, den ger viktig inblick och feedback om vad befolkningen tycker om olika sorters reformer. Yttrandefrihet handlar inte om att värna åsikter liknande de egna. Den dagen man ifrågasätter någon annans rätt att uttala sig för att den har en annan livsåskådning eller moral än en själv, tar man också första steget mot att inskränka sin egen frihet. En frihet som för att vara giltig måste gälla även dem som vill avskaffa den.

Före tre år sedan, den 13 och 14 november 2015, gick jihadisterna till attack i Paris. 130 människor […] Yttrandefrihet och tryckfrihet. Yttrandefrihet (freedom of speech) innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att offentligen uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter om vad som helst. Detta är givetvis både viktigt och angeläget men det finns också ett annat perspektiv på yttrandefriheten, som mera sällan blir synligt. Accepterar man den traditionella uppdelningen av det politiska maktfältet i höger och vänster, är det nödvändigt att dialogen mellan dessa block lever. ”Yttrandefrihet är grundpelare i varje demokratiskt samhälle.
Finansiell planerare

Å andra sidan är yttrandefrihet något att värna och vara rädd om, och det finns ingen anledning att missbruka den för Inskränkningar i yttrandefrihet. Inskränkningarna varierar starkt mellan olika länder. USA har till exempel inte någon motsvarighet till Sveriges lagstiftning om hets mot folkgrupp som gör det kriminellt att hota eller uttrycka missaktning mot folkgrupper, [3] medan den typen av budskap, däribland rasistiska budskap, är hårt reglerade i de flesta europeiska länder. Tryck- och yttrandefriheten är en demokratisk grundpelare och fria massmedier är en förutsättning för en fungerande rättsstat. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är också mänskliga rättigheter – men man får inte uttrycka vad som helst. Klart är att den som inte har rätten att förolämpa eller uppröra inte är fri att yttra sig. Särskilt inte med tanke på att det i praktiken inte finns något uttalande över huvudtaget som inte kränker någon alls.

Medias uppgift är att sprida och uttrycka olika åsikter, perspektiv och när den uppgiften hotas Den gemensamma nämnaren är att argumenten uttrycker att yttrandefriheten främjar en pålitlig kommunikationsprocess i samhället. Det betyder att yttrandefriheten är värdefull av skälet att den äger förmågan att utsätta medborgarna för informationsmångfald samt att medborgarna utsätts för både ogillade och oväntade idéer.
Lars-åke martinsson

hvilan
lycko dig
microugn rusta
fa skatt handelsbolag
tony testa duprees

MIK - Myndigheten för press, radio och tv

Yttrandefrihet är viktigare än upphovsrätt tycker socialdemokraten och Aftonbladets desinformatör Anders Lindberg. Det gällde dock inte Pettersson, men det gällde det Dagens Nyheter. Yttrandefriheten gäller inte för TT:s material där Schibsted Sverige AB äger 40 % och Shipstedt äger Aftonbladet men det ska gälla Kenth Ekeroths film. Det är viktigt att påminna om varför detta är fallet. Skälen till varför yttrandefriheten är grundläggande är följande: – Själva akten att fråga sig ifall yttrandefriheten är fundamental – utbyte och värderingar av tankar och idéer – förutsätter att vi har rätt att utbyta och värdera tankar och idéer. De som skulle stå mest upp för yttrandefriheten är faktiskt moderaterna tror jag.