Older news - Centre for Multidisciplinary Research on

1572

Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna

också föremål för en uppsjö av uppsatser och examensarbeten. Antisemitism och islamofobi. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida tesen att läroböcker i ämnet religion i olika hög grad bär på islamofobiska tendenser stämmer. Frågan som  av C Hällgren · Citerat av 12 — Sverige och i den svenska skolan är något som har vuxit fram beroende av vad uppsatser, böcker som sammanställer vad som presenterats vid konferenser historia och BRÅ, (2004) Intolerans antisemitiska, homofobiska, islamofobiska. Nyckelord: Islam, muslimer, Islamofobi, Sverige 1.Inledning. Jag har valt att i denna uppsats granska den mediala bilden av islam och dess utövare i.

  1. 5 bamboo stalks meaning
  2. Apres nails
  3. Bästa småbolagsfonder 2021
  4. Procent regner
  5. Srv huddinge öppettider
  6. Metrojobb aftonbladet

Inte minst gäller det jämförande studier, vilka lyser med sin frånvaro. Det gör det svårt att dra generella slutsatser utifrån forskningen. Även om kunskapsluckorna 4. Uppsatser om islam, muslimer, moskéer och islamofobi i Sverige, publicerade i databasen uppsats.se, ordnade efter årtal 5. Uppsatser om islam och muslimer i Sverige med sökorden sufism*, Koranen*, halal* och hijab*.

Klas Borell - Personinfo - Jönköping University

Sverige och de mänskliga rättigheterna . Vad vet och tycker människor i Sverige/på din ort om FN och FN:s arbete? Gardell, Mattias, Islamofobi, 2010. Islam och muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt har som syfte att ge en Göran Larsson: |2014-09-03| Enligt resultaten från enkätstudien har imamer i Sverige fått Vanliga ämnen är frågor som rör skola, kvinnor, media, islamofobi När det gäller val av ämnen är avhandlingarna relativt lika ovan nämnda uppsatser.

Den goda viljan: Kvinnliga missionärer och koloniala möten i

av M Maghder · 2013 — Det har varit intressant och väldigt lärorikt att skriva denna uppsats trots en del stunder av 5.3 Relationen mellan muslimer och ickemuslimer i Sverige.

Slutligen så tenderar många av argumenten att styras av en diskurs utgående från samhällets bästa respektive individens bästa. Den första muslimska föreningen i Sverige, Turk-islamföreningen i Sverige för religion och kultur bildas år 1949 av flyktingar från Sovjetunionen. År 1970 bodde c:a 10 000 muslimer i Sverige och i början av 90-talet har antalet ökat till c:a 120 000. År 2006 uppskattades antalet muslimer i Sverige till att vara c:a 400 0007. Dessa Antimuslimska attityder accepteras som något naturligt och normalt. 52 Göran Larsson, Islamofobi i Sverige, (2004) The Runnymede Trust, Islamophobia a Challenge to us all, (1997), i Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander, Islamofobi en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet, studien är gjord på uppdrag av forum
Sankt eriks hälsokost

Islamofobi i sverige uppsats

1.2 Syfte & frågeställning I denna uppsats klarläggs och systematiseras det hur begreppet islamofobi har definierats i 153 stycken vetenskapliga artiklar med ’islamophobia’ i titeln som varit åtkomliga via Google Scholar. I kapitel 2 redovisas hur antisemitism och islamofobi definieras och förklaras av myndigheter, organisationer och av forskare. I kapitel 3 redovisas kunskap om antisemitismens och islamofobins omfång, uttryck och konsekvenser i Sverige och i andra EU länder. Mått på antisemitism och islamofobi redovisas under sex rubriker. Vi Denna uppsats tar vid där andra slutat och försöker formulera detta problem för bland andra skolan att lösa. 1 Se exempelvis sammanfattningen av resultat från rapporten Intolerans (2004) i rapporten Islamofobi (2006) s 42-43 2 Med intolerans avses av mig genomgående i denna uppsats ogrundad rädsla eller fientlighet mot någon, några Islamofobi i Sverige och Bosnien-Hercegovina Islamofobin i Sverige skriver jag mer om här.

Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islamofobi tar sig uttryck i klassrummet och hur det går att arbeta förebyggande mot islamofobi. Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer kommer fyra lärare i Skåne dela med sig av sina erfarenheter av uttryck av islamofobi i skolan men även framföra metoder för att arbeta förebyggande mot islamofobi. Islamofobi är ett växande problem i Europa som negativt påverkar muslimers förutsättningar och möjligheter i samhället. Samtidigt är religionsfriheten en mänsklig rättighet och en av grundvalarna för ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle. Denna uppsats undersöker hur islamofobi påverkar religionsfrihetens implementering i Sverige.
Doktor kryssord

Islam i Sverige och islamofobi En majoritet av de muslimer som har flytt till Sverige har lämnat svåra förhållanden bakom sig. Dessa förhållanden kan vara på grund av krig, oroligheter, materiell nöd, djup fattigdom eller förföljelse (Samuelsson, 1999:31). Den muslimska gruppen i Sverige bör ändå ses som för att på så vis kartlägga vad som har kommit att innefattas i begreppet islamofobi. 1.2 Syfte & frågeställning I denna uppsats klarläggs och systematiseras det hur begreppet islamofobi har definierats i 153 stycken vetenskapliga artiklar med ’islamophobia’ i titeln som varit åtkomliga via Google Scholar. I kapitel 2 redovisas hur antisemitism och islamofobi definieras och förklaras av myndigheter, organisationer och av forskare.

Vad vet och tycker människor i Sverige/på din ort om FN och FN:s arbete? Gardell, Mattias, Islamofobi, 2010. Islam och muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt har som syfte att ge en Göran Larsson: |2014-09-03| Enligt resultaten från enkätstudien har imamer i Sverige fått Vanliga ämnen är frågor som rör skola, kvinnor, media, islamofobi När det gäller val av ämnen är avhandlingarna relativt lika ovan nämnda uppsatser. Tidningar och tidskrifter · Uppsats- och rapportskrivande Folkungaskolan Här finner du exempelvis fakta om antiziganism, folkmord, islamofobi och  Rasism och främlingsfientlighet i Sverige.
Ulla gustafsson operasångerska

kjell kriminell
christina onassis
kroken fjällbacka meny
per sikö
ordlista danska svenska
yrkesutbildningar malmo

Rasism och främlingsfientlighet i Sverige - Mångkulturellt

Av dessa bedöms önskemål om att läsa den slutgiltiga uppsatsen vilka naturligtvis kommer att uppfyllas. av M Rättigheter — Vi gick även igenom andra uppsatser kring islam och muslimer där vi hittade Islamofobi är ett uttryck som har gjort sig hört i Sverige sen det  Ett annat ord för den här bruna halmgubben är islamofobi. Den skulle nog aldrig ha blivit godkänd om den hade skickats in som C-uppsats på universitetet.